Opvoedvragen?

De kunst van gezin-zijn en opvoeden

Het ouderschap is een geweldige uitdaging. Het is mooi en waardevol om tijd en liefde te investeren in je kind(eren) en samen te groeien als gezin. Als ouders wil je het beste voor je kind(eren), je zorgt voor hen en begeleidt hen in het opgroeien. Je geeft gaandeweg op je eigen manier invulling aan je gezinsleven en het ouderschap. 

Maar wat is je uitgangspunt, waar wil je naar toe en wat wil je bereiken?  Wat is je doel en welke missie en waarden hanteer je?  Vaar je mee op de golven van deze tijd en overkomt het je allemaal of ben je je bewust van je koers om jouw gezin en ouderschap vorm te geven? Ben je als ouders proactief of ben je reactief en reageer je op de dingen die jou overkomen?

Ouderschap en opvoeding gaan niet altijd vanzelf en soms merk je dat gezin-zijn en opvoeden niet meer leuk is.  Je hebt vragen en twijfels over het ouderschap en de (christelijke) opvoeding. Dit kan invloed hebben op je relatie of je kunt onbewust in een negatief patroon belanden.

Bij Hart voor je Relatie coachen we ouders door middel van gesprekken en zoeken we samen naar de opvoed-vraag die onder een probleem ligt èn naar de oplossing die werkbaar is.