Opvoeding

De kunst van gezin-zijn en opvoeden

Het ouderschap is een geweldige uitdaging. Het is mooi en waardevol om tijd en liefde te investeren in je kind(eren) en samen te groeien als gezin. Als ouders wil je het beste voor je kind(eren), je zorgt voor hen en begeleidt hen in het opgroeien. Je geeft gaandeweg op je eigen manier invulling aan je gezinsleven en het ouderschap. Maar soms heb je opvoedvragen.

opvoedvragen

Wat is je uitgangspunt, waar wil je naar toe en wat wil je bereiken?  Wat is je doel en welke missie en waarden hanteer je?  Vaar je mee op de golven van deze tijd en overkomt het je allemaal of ben je je bewust van je koers om jouw gezin en ouderschap vorm te geven? Ben je als ouders proactief of ben je reactief en reageer je op de dingen die jou overkomen?

Ouderschap en opvoeding gaan niet altijd vanzelf en soms merk je dat gezin-zijn en opvoeden niet meer leuk is.  Je hebt vragen en twijfels over het ouderschap en de (christelijke) opvoeding. Dit kan invloed hebben op je relatie of je kunt onbewust in een negatief patroon belanden.

Heb je opvoedvragen? Bij Hart voor je Relatie coachen we ouders door middel van gesprekken en zoeken we samen naar de opvoed-vraag die onder een probleem ligt èn naar de oplossing die werkbaar is. Zie ook ons specifieke aanbod voor opvoedvragen.

Geloofsopvoeding

Als gelovige ouders wil je graag dat je kind gaat geloven, dat het God leert kennen en een persoonlijke relatie met Hem ontwikkelt. Je bent voorwaardescheppend bezig. Het gezin is hierbij van groot belang vanwege de emotionele band die je hebt met elkaar.

Geloofsopvoeding (ook wel geloofsoverdracht) is het doorgeven van een geestelijk erfgoed. Hetgene wat je hebt ontvangen van God doorgeven aan je kinderen. Het staat niet los van de opvoeding. Als het goed is, is het overbrengen van je geloof geïntegreerd in je dagelijkse opvoeding. Het is het kind laten opgroeien naar zelfstandigheid in afhankelijkheid van God.

‘Het gaat er niet alleen om wat het kind met het evangelie doet, het gaat er ook om wat het evangelie met het kind doet! Wat het er in zijn hart aan beleeft’!

In Deut. 6: 5-7 staat: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. (NBG 51)

Stel jezelf de vraag wat je precies wilt dat jouw kinderen leren over God en ga daarmee aan de slag. En weet dat wat je doet meer indruk maakt dan wat je zegt. Maar besef ook dat je niet in staat bent een perfecte (geloofs)opvoeding te geven. Het is telkens weer genade aan God vragen en vertrouwen in Hem hebben.

Bij Hart voor je Relatie bieden wij ouders een – individuele – eendaagse workshop over geloofsopvoeding aan.

Interesse? informeer gerust naar de mogelijkheden.