Wie zijn wij?

Hans en Anja van der Spek

Hart voor je Relatie is een initiatief van Hans en Anja van der Spek. Wij hebben een hart voor relaties, huwelijk, opvoeding en gezin. Anja is pastoraal en hbo-pedagogisch opgeleid en heeft een praktijk voor coaching en counseling voor vrouwen. Hans heeft een academische opleiding en ruime ervaring als leidinggevende en coach in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Wij zijn ruim 37 jaar getrouwd en hebben drie kinderen met partners en twee kleinkinderen waar we erg van genieten.

In 2017 zijn we gestart met het geven van individuele huwelijks- en relatieweekenden. Daar bleek veel behoefte aan te bestaan en het gegeven dat wij dit samen doen is voor veel stellen een pré. Anja kan de vrouwelijke kant van de relatie beter invoelen en Hans die van de man.

Over het ontstaan

Tot 2016 zijn wij ruim 7 jaar diakenen geweest voor huwelijk, opvoeding en gezin en hebben op dit terrein veel gedaan aan onderwijs, preventie en pastorale zorg. Deze ervaring heeft ons geleerd dat er bij echtparen behoefte is om stil te staan bij hun relatie, aan bemoediging, coaching en inzicht in de onderliggende patronen in hun relatie. Daarbij putten wij inspiratie uit onze pastorale, psychosociale en pedagogische ervaring én bijbelse wijsheid. In 2016 zijn wij verhuisd naar Ommen waar we in een prachtige landelijke omgeving de ruimte hebben om onze passie op deze wijze vorm te geven. In onze huidige kerkelijke gemeente zijn we sinds 2022 verantwoordelijk voor de pastorale zorg.

Opleiding en accreditatie

Anja is van origine verpleegkundige en thuisbegeleider. In 2015 is zij afgestudeerd als HBO pedagoog. Hans heeft een Master in Management en Organisatie en veel ervaring in het werken met teams. Samen hebben wij in 2020 de twee-jarige post-HBO opleiding voor Psycho-pastorale hulpverlening afgerond.

Wij zijn aangesloten bij de NOBCO en hanteren de ethische code en gedragsregels voor beroepscoaches. De NOBCO hanteert een klachtenregeling bij geschillen.

Wij beschikken over het Certificaat Christelijke Zorg. Kijk bij de pagina over kosten wat dit betekent voor een eventuele vergoeding bij De Christelijke Zorgverzekeraar (voorheen Prolife).